Föreläsningar/Seminarier/Kurser

Jag kommer gärna ut till din skola (grundskola/gymnasium) eller universitet/högskola och föreläser/håller seminarier.

Det jag föreläser om och lär ut bygger jag på den forskning jag gjort för min doktorsavhandling, mina erfarenheter som lärare, samt min bok Alla kan lyckas med sina studier. Jag håller mig hela tiden uppdaterad inom mitt område genom inläsning av den senaste forskningen.

Eftersom jag också är yogalärare (se mer om min verksamhet här) erbjuder jag också yoga- och mindfulnesskurser för elever och skolpersonal.

Lektionerna, föreläsningarna/seminarierna är tänkta för tre målgrupper: för elever, för lärare/skolpersonal och för föräldrar.

För elever:

Yogalektion (fr.o.m år 3): en meditationsövning,  ett urval yogapositioner som fokuserar på hela kroppen (både individuella övningar och parövningar) och avslappning (sammanlagt 40-60 minuter). Eleverna bör vara ombytta och lektionen utförs med fördel i en idrottssal.

Mindfulnesslektion (fr.o.m. år 3): mindfulnessövningar anpassade till målgruppen (sammanlagt 40-60 minuter). Eleverna behöver inte vara ombytta och lektionen kan utföras i ett vanligt klassrum.

Föreläsning/seminarium (fr.o.m. år 6 upp t.o.m. universitetet): tips och råd hur man med ett flexibelt mindset, kämparglöd och effektiva inlärarstrategier i kombination med god hälsa och högt välbefinnande kan nå bättre studieresultat (60-120 minuter). Föreläsningarna/seminarierna är anpassade till målgrupperna, lättillgängliga med konkreta exempel och invävda diskussioner.

För lärare/skolpersonal:

Friskvård med hjälp av yoga: en meditationsövning,  ett urval yogapositioner som fokuserar på hela kroppen och avslappning (sammanlagt 60 minuter). Alla bör vara ombytta och lektionen utförs med fördel i en idrottssal.

Föreläsning/seminarium (för lärare fr.o.m. år 3 upp t.o.m. sista året på gymnasiet) : tips och råd hur man jobbar med yoga och mindfulness i klassrummet (90-120 minuter). Föreläsningarna/seminarierna är anpassade till målgrupperna, lättillgängliga med konkreta exempel och invävda diskussioner.

Föreläsning/seminarium (för lärare fr.o.m. år 3 upp t.o.m. sista året på gymnasiet) : tips och råd hur man som lärare kan motivera sina elever. Föreläsningen/seminariet innehåller information om hur ett flexibelt mindset, kämparglöd och effektiva inlärarstrategier i kombination med god hälsa och högt välbefinnande förbättrar förutsättningarna att nå goda studieresultat (90-120 minuter). Föreläsningarna/seminarierna är anpassade till målgrupperna, lättillgängliga med konkreta exempel och invävda diskussioner.

För föräldrar: 

Föreläsning/seminarium (för föräldrar som har barn i år 3 upp t.o.m. sista året på gymnasiet) : tips och råd hur man som förälder kan motivera sitt barn i skolan.  Föreläsningen/seminariet innehåller information om hur ett flexibelt mindset, kämparglöd och effektiva inlärarstrategier i kombination med god hälsa och högt välbefinnande förbättrar förutsättningarna att nå goda studieresultat (90-120 minuter). Föreläsningarna/seminarierna är anpassade till målgrupperna, lättillgängliga med konkreta exempel och invävda diskussioner.

Kontakta mig gärna om du är intresserad, så berättar jag mer!