“Mitt mål är att ge elever och studenter bästa möjliga förutsättningar att nå goda studieresultat. Detta gör jag genom att ge dem kunskap om  hur de utvecklar ett flexibelt mindset, kämparglöd (grit), effektiva inlärarstrategier och ett högre välbefinnande.”

År 2011 disputerade jag med min avhandling ”Durch Zweisprachigkeit schneller ans Ziel” (https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/24744/1/gupea_2077_24744_1.pdf), som jag skrev på institutionen för tyska och nederländska vid Göteborgs universitet.  Innan jag påbörjade mina doktorandstudier utbildade jag mig till gymnasielärare i engelska och tyska, men jag har även studerat svenska och franska och har därutöver grundläggande kunskaper i spanska. Dessutom har jag arbetat och studerat i USA, Australien och Schweiz och har fortfarande starka band till dessa länder. Min man är från Schweiz och mina barn växer upp tvåspråkigt med svenska och schweizertyska.

Tiden efter disputationen har jag bl.a. jobbat som  språkkonsult för Richard Lewis Communications och som lärare i engelska och tyska på Mikael Elias gymnasium i Göteborg. Mellan 2014 och juni 2017 var jag anställd som universitetsadjunkt vid utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet, där jag arbetade inom grundlärarutbildningen. Mellan juli 2017 och augusti 2020 arbetade jag på heltid med mitt eget företag. Mellan augusti 2020 och juni 2021 hade jag ett vikariat som tysklärare på Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke där jag undervisade tyska 2 och tyska 3. I augusti 2021 påbörjade jag ett vikariat som lärare i tyska på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg, där undervisar jag just nu tyska 2 och tyska 3.

Förutom att jag undervisar  i tyska på gymnasiet skriver jag och föreläser om hur man kan förbättra sina förutsättningar att lyckas med sina studier och har också min egen yogastudio, där jag undervisar vuxna, barn och ungdomar (yogamedjohanna.com). Dessutom skriver jag skönlitterärt och gav  ut min första roman: “Systrar, sol, stränder och en smula yoga”, i mars 2018. Min andra roman: “Stjärnklara nätter, salta vindar, salsa och en smula yoga” kom ut i oktober 2020. 

Min utgångspunkt är att se människan ur ett helhetsperspektiv och jag har därför även ett brinnande intresse för hälsa och friskvård. En person som lever ett sunt liv i rörelse och med bra kost har också lättare att lära och uppnår bättre studieresultat. Mitt företag har på grund av detta två inriktningar, dels information/handledning och föreläsningar om hur man kan förbättra sina studieresultat och dels  barn- och vuxenyoga.

I april 2018 kom min bok Alla kan lyckas med sina studier ut och den går att köpa i bokhandeln eller på nätet.  Det är den här boken jag utgår från i mina föreläsningar. 

Mellan 2017-2018  samarbetade jag med Göteborgs Räddningsmission i ett skolprojekt i utsatta områden i Göteborg. Jag har hållit föreläsningar för medarbetare, lärare och läxläsare och har också utvecklat ett material som skall hjälpa föräldrar att stötta sina barn i deras studier. 

Jag erbjuder föreläsningar för föräldrar och ungdomar, där jag berättar mer om hur man som elev kan utveckla sina inre styrkor och rent konkret kan använda sig av olika studiestrategier för att bli en effektivare inlärare. Dessutom kommer jag gärna ut till skolor och berättar mer om detta viktiga ämne. Jag håller föreläsningar både för elever och lärare (läs mer här).


Böcker och publikationer

Klawitter Beusch, Johanna. 2020. Stjärnklara nätter, salta vindar, salsa och en smula yoga. Köpenhamn: Saga Egmont förldag.

Klawitter Beusch, Johanna. 2018. Alla kan lyckas med sina studier. Lund: Kakao förlag.

Klawitter Beusch, Johanna. 2018. Systrar, sol, stränder och en smula yoga. Stockholm: Calidris förlag.

Klawitter Beusch, Johanna. 2011. Durch Zweisprachigkeit näher ans  Ziel?. Doktorsavhandling vid Göteborgs universitet (min avhandlingen hittar du här)


Föreläsningar

Göteborgs Räddningsmission, cirkelledare, medarbetare, september 2018 – föreläsning om hur föräldrar kan hjälpa sina barn att bli mer studiemotiverade

Göteborgs Räddningsmission, lärare på Hjällboskolan och andra medarbetare, februari 2018 – föreläsning om olika faktorer som påverkar elevers studieresultat

Göteborgs Räddningsmission och läxhjälpsvolontärer på Sjumilaskolan, december 2017 – föreläsning om olika faktorer som påverkar elevers studieresultat

Göteborgs Räddningsmission, mars 2017 – föreläsning om olika faktorer som påverkar elevers studieresultat


Yrkeslivserfarenhet

2010-08-   Startar mitt eget yogaföretag Yoga med Johanna (Barn- och vuxenyogakurser)’

2021-08– Lärare i tyska 2 och tyska 3 på Katrinelundsgymnasiet, Göteborg

2020-082021-06 Lärare i tyska 2 och tyska 3 på Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke

2014-01- 2017-06 Universitetsadjunkt vid Utbildningsvetenskapliga Fakulteten, Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik, Göteborgs universitet, Göteborg

2012-08-2013-08 Lärare i tyska 1, tyska 2, tyska 3, tyska 4, tyska 5 på Mikael Elias Teoretiska Gymnasium, Göteborg

2011-08-2012-06 Lärare i engelska steg 5, engelska B och C på Mikael Elias Teoretiska Gymnasium, Göteborg

2011-01 -2011-06 Arbete som privatlärare i tyska för Richard Lewis Communications på Siemens, Göteborg

2010-11-2011-06 Lärare i engelska C på GTG, Göteborg

2010-08- 2010-12 Lärare i tyska steg 3, 4 och 5 på Mikael Elias Teoretiska Gymnasium, Göteborg

2004-08-2005-02  Handledning av C-student på lärarprogrammet

2002-01- 2003-06  Vikarierande universitetsadjunkt på A-kursen (Grammatik) vid tyska institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg

2001-08 – 2001-12 Lärare i engelska på Nya Påvelundskolan, Göteborg

2001-02- 2001- 06 Lärare i engelska A och tyska steg 3 på Frölunda Gymnasiet, Göteborg

1999-08-2000-06 Extraarbete som kursledare

engelska för barn på Medborgarskolan, Partille

tyska repetition av gymnasiet på Medborgarskolan, Göteborg

engelska för nybörjare på NBV, Mölnlycke

tyska för nybörjare och privatundervisning i engelska på Folkuniversitetet, Kungälv

1999-06- 1999-08  Extraarbete på privat språkskola SEA School for English Achievement i San Diego, USA

1995-08-1999-06 Extraarbete (vid sidan om mina studier) som vikarie på olika grundskolor i Göteborg och Härryda kommun, samt som valutaförsäljare vid FOREX AB i Göteborg


Utbildning

20002011 Forskarutbildning på tyska institutionen vid Göteborgs universitet med inriktning mot språkinlärning

1999-2000 Praktisk-pedagogiska programmet vid Göteborgs universitet 40 p.

1995-1999 Fristående kurser vid Göteborgs universitet engelska 80 p., tyska 80 p. och  franska 40p.

1991-1992 Lärarutbildning vid Göteborgs universitet årskurs 4-9 inriktning svenska, engelska, franska 40 p. (30 p. svenska och 10 p. lärarroll och skola)

1991 studentexamen, Hvitfeldska gymnasiet, Göteborg, treårig naturvetenskaplig linje


Examina

2011 Filosofie doktorsexamen i tyska vid Göteborgs universitet, institutionen för språk och litteraturer, 240 hp.

2000 Gymnasielärarexamen vid Göteborgs universitet: engelska 80 p., tyska 80 p., praktisk pedagogik 40p.

1999 Filosofie Magisterexamen med huvudämnet engelska vid Göteborgs universitet: engelska 80p., tyska 40 p. och franska 40 p.


Övriga utbildningar och kurser

2011-08 Slutför 200 timmars yogalärarutbildning för Anja Bergh

2002-07 Deltog i olika kurser och seminarier vid Australian Linguistics Society, Macquarie University, Sydney, Australien

1997-01-1998-06 Komvuxkurs spanska C kurs A + B i Göteborg, Vasa Vuxengymnasium

1994-08-1994-10 Intensivkurs i tyska i St.Gallen, Bénedict International, Schweiz

1994-04-1994-06 Intensivkurs i tyska i Lausanne, École de langues Berlitz, Schweiz

1993-09-1994-06 Franskkurs i Neuchatel, École-club Migros, Schweiz avslutas med Diplôme de langue de l’Allience francaise


Föredrag konferenser

Sept. 2007 Motivation and the L3 learner, 5th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, Stirling, Storbritannien

Sept. 2005 The Bilingual Foreign Language Student, 4th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, Fribourg, Schweiz

Sept. 2004 The Bilingual Foreign Language Learner, EUROSLA Conference., San Sebastian, Spanien

Okt. 1999 Presentation av projektresultat från min D-uppsats, Humanistdagarna, Göteborg, Sverige


Övriga konferenser

Sept. 2008  EUROSLA Conference, Aix-en-Provence, Frankrike

Juli 2003 28th Annual Congress of the Applied Linguistics Association of Australia, Brisbane, Australien

Juli 2002 27th Annual Congress of the Applied Linguistics Association of Australia,  Macquarie University, Sydney, Australien


Forskningsintressen

Positiv psykologi i skolan

Andra- och tredjespråksinlärning

Individuella skillnader i samband med språkinlärning (t.ex. motivation, language aptitude, inlärarstrategier, inlärarstilar)

Ordinlärning och läsförståelse


Språkkunskaper

Svenska: Modersmål

Engelska: Mycket bra

Tyska: Mycket bra

Franska: Bra

Spanska: Nybörjare


Utlandsvistelser

2003-06-2004-01 Sydney, Australien Forskningsvistelse vid University of New South Wales och genomförande av forskningsprojekt på två gymnasier i Sydney

2000-07-2001-01 Melbourne, Australien  Självstudier för doktorandutbildningen vid Melbourne University

1999-06-1999-08 San Diego, USA Arbetar som assistent på språkskola

1994-08-1995-06 St. Gallen, Schweiz Studier i tyska

1993-08-1994-06 Neuchatel, Schweiz  Arbete som au-pair (två barn 4 och 1.5 år gamla) samt studier i tyska och franska

1992-09-1993-06 San Diego, USA  Arbete som au-pair (ett barn tre månader gammalt)


Stipendier

2014         Svenska Insitutet för studiebesök i USA

2008         Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen för avslutande av doktorandstudier

2008         Helge Ax:son Johnsons stiftelse för avslutande av doktorandstudier

2008         WM Lundgren- tilldelades för konferensdeltagande i Aix-en-Provence, Frankrike

2005         WM Lundgren– tilldelades för konferensdeltagande i Fribourg, Schweiz

2003          STINT– tilldelades för forskningsprojekt i Sydney, Australien

2001-2003 Knut och Alice Wallenbergsstiftelse – tilldelades för doktorandstudier i Tyska


Intressen

Vara med min familj (är gift med Peter Beusch och har tre döttrar 18, 16 och 15 år gamla) och vänner, springa, yoga, fotografera och filma, läsa, skriva och resa