I april 2018 kom min bok “Alla kan lyckas med sina studier. 10 verktyg för högre välbefinnande och bättre studieresultat” ut på Kakao förlag. Det här är en bok för alla som går i skolan eller på universitetet. För alla som kämpar med sina studier, men ändå inte riktigt lyckas och för alla som tappat tron på sin förmåga att uppnå goda resultat. I boken lär du dig hur du bygger upp och stärker dig själv fysiskt och psykiskt, men du får också praktiska strategier hur du kan gå till väga för att lyckas med dina studiemål.

Du kan köpa boken här!