• Affirmationer

    Att säga eller skriva en affirmation kan verka lite flummigt eller som hokus – pokus, men utifrån min egen erfarenhet är det något som kan vara till hjälp när man vill uppnå ett mål. Här vill jag verkligen förtydliga att jag inte tror att det räcker att säga: “Jag är författare.”, för att bli författare. […]

    Read More