Att veta vad man vill göra

Att veta vad man vill göra

Hur kan man nå bättre resultat i skolan och samtidigt må bra? Det är mitt fokus och något jag vill hjälpa elever med. I dag är det så mycket som pockar på vår uppmärksamhet och det är speciellt svårt att koncentrera sig för elever och studenter som är unga nu. I och med att  internet är en sådan stor del av våra liv ser världen helt annorlunda ut jämfört med när jag själv gick i skolan . Jag tror därför att barn och ungdomar är i behov av ännu mer stöttning för att nå sina studiemål.

Naturligtvis kan det vara svårt och kanske inte ens möjligt att veta exakt vad man vill när man är väldigt ung, men ju längre tiden går, desto viktigare blir det att tydliggöra vad man vill syssla med längre fram i livet. Det betyder dock inte att man inte har möjlighet att ändra bana och gör något annat senare. Sådant är livet och för vissa är det nödvändigt, eftersom vi är i ständig utveckling (speciellt i unga år). Jag vill alltså inte pressa någon att bestämma sig för vad de vill göra resten av livet utan bara hjälpa till med det som nu är ett mål eller en önskan.

Vad är det då du vill göra? Är det något särskilt ämne i skolan du vill bli bättre i? Är det något speciellt mål du vill uppnå? Ibland vet man inte det. Det kan ha att göra med att man omedvetet (eller medvetet) tänker att man inte KAN göra något åt sin situation, men så är det inte. Naturligtvis kan det hända att du behöver lite extra hjälp om du har särskilda behov eller en sjukdom, men även då kan man sätta mål. Skillnaden är att man kan behöva stöttning  av någon som är expert på området och som vet hur man bäst ta vara på just dina resurser.

Ett sätt att ta reda på vad du vill är att sätta eller lägga dig bekvämt och slappna av i en liten stund (kanske en kvart). Mjukna i alla muskler (du kan börja med att spänna kroppen och sedan successivt slappna av i en del av kroppen i taget) och bara låta tankarna flöda. Försök att inte styra dem utan bara att lyssna på det som kommer till dig. När du har slappnat av tar du ett papper och en penna (eller din dator) och bara skriver ned det du skulle vilja uppnå. Tänk inte på vare sig grammatik eller stavning utan bara skriv så länge du orkar. Därefter kan du börja gå igenom det du skrivit och se om du kan omformulera det till mål. Antagligen finns det mål inom flera olika kategorier på ditt papper (kanske angående din hälsa, kompisar etc.), men eftersom jag fokuserar på skolan, så kommer jag att skriva om det området här.

Om du prövar det här får du gärna skriva ned hur det gick. Stötte du på några hinder? Skrev du sådant som du hade tänkt dig eller blev det annorlunda? Har du några andra idéer kring hur man kan få igång det kreativa flödet och ta reda på vad man vill?

Lycka till!

Hälsningar

Johanna

P.S. Naturligtvis kan det vara så att du behöver göra den här övningen flera gånger för att det skall bli tydligt för dig vad du vill göra.

Här hittar du information om de tjänster jag erbjuder och om mina projekt. Eftersom jag brinner för motivation och målsättningar har jag siktet inställt på att sprida mina kunskaper till elever och studenter och på det sättet sporra dem att bli bättre, men också att hitta sin väg i livet.

Jag kommer dela mina tankar kring motivation och målsättningar här på bloggen, men också på min Facebooksida: (https://www.facebook.com/Studiemotivation). Dessutom kommer jag gärna ut till din skola och föreläser och inspirerar.

Eftersom jag har disputerat och har stark anknytning till universitetsvärlden är jag väldigt noga med att det jag föreläser om, så långt det går, är förankrat i forskning och vetenskap.  Jag tror inte på enbart positiva tankar utan på en kombination av optimism, hårt arbete och målmedvetenhet. Detta dock inte till priset av en dålig hälsa. Det är därför viktigt för mig att också fokusera på välmåendet. För mig hänger allt ihop. Utan god fysisk hälsa ingen känslomässig och mental harmoni.

Om ni är intresserade av mina tjänster är ni varmt välkomna att kontakta mig på: johanna@johannabeusch.se.

Bästa hälsningar,

Johanna  Klawitter Beusch

Post A Comment

YOUR CAPTCHA HERE