Målsättningar del 1

Målsättningar del 1

Idag har jag jobbat med mitt bokmanus, som jag planerar skall vara färdigt under våren/sommaren. Det har varit en lång resa för mig med min bok och att hinna skriva, eftersom jag har två jobb vid sidan om. Så är det ju för de flesta som skriver (speciellt i början innan man fått något publicerat) och då behöver man ha strategier för att få ihop något skrivande över huvud taget.

Skrivande skiljer sig inte från andra mål som man sätter upp för sig själv. Det kan ju likaväl handla om att  vilja komma in på en viss utbildning eller att nå ett mål inom en sport till exempel. För mig har tydliga målsättningar länge varit en del av mitt liv, men med mer eller mindre lyckade resultat. Det är lätt att sätta sig ned och skriva ned vad man vill göra, men betydligt svårare att sedan  nå det man skrivit upp. Varför är det det egentligen? Det borde ju vara lätt att utföra något om man är medveten om att man vill göra det.

Jag tror att den största orsaken till att det är svårt att nå sina mål handlar om att man inte har tillräckligt med kunskap kring målsättningar när man sätter uppe ett mål för sig själv. Man är helt enkelt inte beredd på de svårigheter man kan råka ut för och ger därför upp ganska lätt istället för att kämpa vidare.

Eftersom det är ganska svårt att uppnå sina mål tänkte jag skriva en serie blogginlägg om just lite teori kring detta, så att det blir lättare för dig att komma dit du vill med dina studier eller om det är något annat du vill uppnå.

Den första uppgiften jag skulle vilja att du gjorde är att tänka på vad det är du vill göra och då menar jag ett långsiktigt mål eller flera långsiktiga mål. Det kan vara som för mig att publicera min bok, men det kan också vara att komma in på en viss utbildning eller att komma ned på en viss tid när du springer en viss distans. Fundera och skriv gärna en kommentar i kommentarsfältet här nedan!

Signatur

Post A Comment

YOUR CAPTCHA HERE