Reflektioner för att befästa kunskaper

Reflektioner för att befästa kunskaper

Idag har jag jobbat vidare med boken och kapitlet om målsättningar. Jag kommer snart att publicera ett nytt inlägg kring detta tema, men har tyvärr inte tid att göra det idag. I stället vill jag ge er ett tips som jag själv har tagit hjälp av i många år. Samtidigt som jag måste lära in något, så antecknar jag i datorn (eller på ett papper) och skriver ned mina funderingar och reflektioner. Jag låter mina tankar flöda fritt kring ämnet. Det hjälpte mig under hela min doktorandtid och även senare i mitt arbetsliv och har varit en jättebra strategi för mig.

Du kanske undrar varför denna strategi har hjälpt mig? Jo, genom att skriva ned mina tankar kring det jag läser, blir det tydligare vad jag inte förstår. Dessutom hjälper skrivandet mig att resonera kring det jag läser, vilket i sin tur ofta leder till att jag förstår det som förut har varit oklart. Dessutom kan jag gå tillbaka till mina anteckningar och följa min inlärningsprocess. Därutöver befäster jag mina kunskaper, eftersom jag samtidigt som jag skriver ned mina tankar automatiskt sammanfattar det jag lärt mig i mina egna ord.

Jag började med att ha anteckningsböcker, men nu skriver jag på datorn. Jag har ofta två dokument öppnade samtidigt. Ett där jag läser och ett där jag antecknar mina reflektioner. Läser jag en bok har jag boken bredvid datorn och skriver när något faller mig in. Att just reflektera och omformulera det du läser i dina egna ord kommer att hjälpa din hjärna att befästa dina kunskaper i långtidsminnet, så det är verkligen värt att prova på.

Det är inte bara medan du läser som det är bra att reflektera, utan också efter en lektion. Detta har forskare från HEC Paris, Harvard Business School och University of North Carolina kommit fram till (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2414478). Med reflektion menar de bland annat att sammanfatta de viktigaste av det man just lärt sig (precis som jag nämnde ovan).

Ett annan strategi som är mycket användbar är att försöka lära en kompis det som du precis lärt dig själv. Detta gör också att du behöver använda dina egna ord och reflektera och inte bara “rapa upp” det du precis lärt dig. Använder du dig av denna strategin kan du ta hjälp av de anteckningar du har från dina reflektioner.

Lycka till!

Signatur

Post A Comment

YOUR CAPTCHA HERE