Tips på sätt att öka motivationen del 3

Tips på sätt att öka motivationen del 3

 

Det här kommer att bli den tredje och sista delen i den här serien om att höja sin motivation när man känner att den är låg av olika orsaker. Tidigare har jag både tagit upp sätt som jag själv använder mig av (http://johannabeusch.se/tips-pa-satt-att-oka-motivationen-del-2/) , men också diskuterat följande artikel (http://addicted2success.com/motivation/6-success-secrets-of-the-super-motivated/) och det är den jag bland annat skall diskutera idag också.
 
De två sista punkterna som artikelförfattaren tar upp handlar om hur du talar om dig själv och det du vill göra respektive hur och vad du tänker om dig själv i allmänhet. Det är två intressanta punkter, som jag skall försöka att reda ut lite grand och som jag säkert kommer att komma tillbaka till många gånger i framtiden.
 
Innan jag gör det vill jag dock påpeka att jag är lärare och inte psykolog. Det jag skriver och pratar om här på min blogg/FB handlar om hur jag tolkar och reflekterar kring olika fenomen. Jag försöker så långt det går att stärka det jag hävdar genom vetenskapliga ”bevis”, men det är inte alltid möjligt.
 
Hur som helst, så är det naturligtvis så att det du säger och tänker om dig själv på något sätt påverkar dig. Upprepar man gång på gång i tankarna att man är dålig på något, så kommer det att ha konsekvenser för det resultat man vill uppnå. Man kommer inte att må bra och man kommer att bete sig på sätt som inte är bra för en själv. Det kan leda till att man försöker trösta sig själv på sätt som ytterligare försämrar förutsättningarna för att lyckas med det man vill. Till exempel kanske man äter något onyttigt, slösufrar på internet eller spelar spel, vilket i slutändan leder till en ond spiral, där man mår ännu sämre och fortsätter med sitt beteende.
 
Man kan förstås i detta sammanhang fråga sig varför man pratar och tänker så negativt om sig själv. Beror det på att man har upplevt någon liknande situation, då man ”misslyckats” och tror att det skall hända igen? Eller vill man kanske skydda dig själv? Genom att tala negativt och nedlåtande om sig själv kan man undvika att människor förväntar sig att man skall prestera och det i sin tur kan leda till att man inte gör någon besviken i fall man inte skulle leverera. Fundera gärna lite på detta om du har en tendens att säga eller tänka negativa tankar om dig själv.
 
Men tillbaka till hur man pratar om sig själv med andra och vad man säger till sig själv. När man tagit reda på vad man själv tror är orsaken till att man säger negativa saker om sig själv till sig själv och till andra, kan man försöka ändra på både sin inre och ”yttre” dialog. Jag personligen tror inte på ett språk och beteendemönster som handlar om att förstora sig själv och göra sig bättre än andra. Visst kan det hända att det finns människor som når sina mål genom att uppföra sig på det viset, men för min del är det inte sympatiskt och jag tror ingen mår bra av det i längden.
 
Istället tror jag att det handlar om att hitta en nyanserad bild av sig själv (även om det är svårt) och det tror jag kommer att leda till att man presterar bättre och kan upprätthålla sin motivation även i tuffa perioder. Följdfrågan av detta blir naturligtvis vad som är en ”nyanserad” bild av en själv.
 
Det första man måste göra är att försöka lyssna inåt och bli mer uppmärksam hur man uttrycker sig. Ett sätt att göra det är att praktisera mindfulness (http://johannabeusch.se/mindfulness/), eftersom det övar upp förmågan att bli mer uppmärksam på vad man verkligen gör och vad man tänker.
 
Det andra steget blir att hitta strategier för att förändra den här inre dialogen när det behövs. Kan du bli bättre på att använda ett stärkande språk? Kan du ändra fokus och istället för att se faktumet att du kanske misslyckats eller är missnöjd med något, se vad det finns för möjligheter att förbättra eller utveckla? Det är viktigt att inte “mörka” misstag och fel man gjort. De hör till livet. Alla misslyckas då och då, så det är egentligen inget man behöver älta. Istället bör man fråga sig vad man skulle kunna göra bättre nästa gång.
 
Jag själv kommer ibland på mig att ha en negativ inre dialog. Ofta hakar jag upp mig på något jag inte kan eller gör rätt, istället för att säga till mig själv: ”OK, detta gick kanske inte så bra som jag hoppats, så är det ibland. Ingen person är perfekt. Hur kan jag förbättra detta till nästa gång? Är jag beredd att satsa mer tid eller ändra mina strategier? Hur skall jag gå till väga i så fall?”
 
Prova och se vad som händer om du försöker uppmärksamma och ändra på din inre dialog (naturligtvis är det omöjligt att ändra den till 100%, men bara genom att bli mer uppmärksam tror jag att man kommer en bra bit på vägen). Jag tror att du kommer att känna dig starkare och ha mer energi och det i sin tur kommer att leda till att du blir mer motiverad.
 
När det gäller hur du pratar om dig själv till andra, så försök att bli mer uppmärksam där också och fråga dig själv varför du säger det du säger. Förminskar du dig själv för att du är rädd för att du inte skall prestera eller tror du att det är något annat som är orsaken? Hur kan du bli bättre på att tala om dig själv och det du gör på ett positivare och mer nyanserat sätt? Vad händer när du försöker med detta? Antagligen kommer du att känna dig bättre och det kommer leda till att du kan utveckla dina idéer och tankar ännu mer.
 
Lycka till!

Signatur

19nov15b

Post A Comment

YOUR CAPTCHA HERE