Motivationstips #28: Släpp behovet att vilja vara perfekt!

Motivationstips #28: Släpp behovet att vilja vara perfekt!

Det här motivationstipset tror jag att många av er kan relatera till och känna igen er i. Läser du det här tipset är du nästan säkert en person som gillar att lära dig nya saker och att utvecklas och växa. Det är naturligtvis positivt och bra, inte bara för dig själv utan också för världen. Om vi alla bara skulle sitta på rumpan och inte göra något, så skulle utvecklingen stanna upp och det vore ju inte så bra. Vi behöver ambitiösa personer som vill jobba för att göra världen mer medmänsklig och mer hållbar. Därför är det viktigt med nya tankar, idéer och innovationer. Det uppstår dock problem om du ställer för höga krav på dig själv i din strävan att bidra och nå någonstans, när din ambition blir till perfektionism.

Jag skriver om problemet med perfektionism i min bok Alla kan lyckas med sina studier!, så du kan läsa mer om det där, men jag vill också belysa det kort här.

Att vara perfektionist innebär t.ex. att du aldrig blir riktigt nöjd med det du gör. Du kan ju alltid förbättra lite till… Det i sin tur kan leda till att du blir sen med inlämningar om du är elev eller student. Det leder förstås också till stress. Dels eftersom du kanske blir försenad med dina uppgifter och dels för att du bär på en ständig oro att det du gör inte duger.

Perfektionister kan också ha tendensen att de inte vågar ta risker, för om de gör det kan de ju misslyckas och det vill de inte uppleva. Ett misslyckande ses ofta hos perfektionister som något skamfyllt och kopplat till deras egen personlighet och inte till själva uppgiften.

Dessutom kan perfektionism strypa kreativiteten, eftersom det kan kännas ångestfyllt att experimentera och prova nytt för någon som är rädd att misslyckas.

Hur skall du då bete dig för att kunna släppa behovet av att göra allt perfekt? Jo, försök att hålla dig till de tidsramar som du har för det arbete du måste göra och bestäm dig för att vara nöjd när du lämnar in. Fastna inte i små detaljer utan fokusera på att ditt arbete är bra i det stora hela.

Ett annat tips är att jobba med hur du reagerar på fel och misstag. Sätt som mål att du skall lära dig av dina misstag. Fråga dig själv vad du kan göra för att undvika att göra om det som gick fel och gå sedan vidare. Acceptera att det inte finns någon som är perfekt och att alla gör fel ibland!

Lycka till!

Johanna

Post A Comment

YOUR CAPTCHA HERE