Ett dynamiskt mindset

Ett dynamiskt mindset

I min bok Alla kan lyckas med sina studier berättar jag om Carol Dweck, som är en psykolog och föreläsare vid Stanford university i närheten av San Francisco i USA. Hon har skrivit boken Mindset – how to fulfil your potential, som är väldigt intressant och läsvärd.

Förenklat kan man säga att Carol Dweck menar att man antingen ser på intelligens som medfödd och icke-föränderlig (dvs. ett statiskt mindset) eller som något som man kan utveckla genom det man gör (dvs. ett dynamiskt mindset). Naturligtvis är det mer komplicerat än så. Man kan t.ex. ha ett dynamiskt mindset inom ett område i livet, men ett statiskt inom ett annat, men det kan ändå vara värt att fundera på de här två begreppen och var man själv står.

Personer med ett dynamiskt mindset lyckas ofta bättre i skolan, bland annat eftersom de inte är rädda för att göra fel och misstag. De kopplar nämligen inte automatiskt fel och misstag till sig själva som personer, utan förklarar dem istället med att de använt sig av felaktiga strategier och är av åsikten att de kan förbättras och utvecklas genom att de analyserar det som gått fel. Personer med ett statiskt mindset däremot, tänker att de helt enkelt inte är “bra” på det de misslyckats med och ger därför mycket lättare upp, vilket leder till sämre förutsättningar för utveckling.

Läs gärna mer om detta i min bok: Alla kan lyckas med sina studier! 

Post A Comment

YOUR CAPTCHA HERE